خواص سنگ سرپانتین

( سرپنتین )  Serpentine

  • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای چهارم

  • نام سرپانتین یا مارسنگ یا سرپنتین به گروه عمده ای از سنگهای معدنی سبز رنگ اطلاق می شود که در توده ای از کریستالهای کوچک که در کنار هم تشکیل شده اند، دیده می شود. عده ای معتقدند نام آن به دلیل شباهت با پوست مار، از “سرپنت ” گرفته شده است

  • fu7974

 

ادامه مطلب