آویز سنگ جاسپر طبیعی

خواص  سنگ  جاسپر     Jasper

ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول

برای مبارزه با خستگی مفید است

 محافظت در برابر گزش مار و عنکبوت

تحریک تمایلات جنسی و باروری

برای کاهش وزن کابرد خوبی دارد

DSC08020

ادامه مطلب