آویز سنگ جاسپر طبیعی

خواص  سنگ  جاسپر     Jasper

ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول

برای مبارزه با خستگی مفید است

 محافظت در برابر گزش مار و عنکبوت

تحریک تمایلات جنسی و باروری

برای کاهش وزن کابرد خوبی دارد

DSC08020

سنگ طبیعی جاسپر با آویز نقره

DSC08024

سنگ طبیعی جاسپر با آویز نقره

DSC08025

سنگ طبیعی جاسپر با آویز نقره

DSC08026

سنگ طبیعی جاسپر با آویز نقره

DSC08027

سنگ طبیعی جاسپر با آویز نقره

DSC08029

سنگ طبیعی جاسپر با آویز نقره

DSC08030

سنگ طبیعی جاسپر با آویز نقره

DSC08031

سنگ طبیعی جاسپر با آویز نقره

fu8961

سنگ طبیعی جاسپر با آویز نقره

ارسال دیدگاه جدید
شما میتوانید نظر و پیشنهاد خود راجب سایت و مطلب را برای ما ارسال کنید.

دیدگاهی ارسال نشده است!